Aktuální informace k BREXITU

Vážení importéři a exportéři,

Dnes už stojíme na samém prahu Brexitu a přípravy na jeho příchod nabírají na obrátkách. Jestliže patříte mezi ty, kteří obchodují s Velkou Británií (GB), pak se také nevyhnete velkým změnám při celních procesech. Připravili jsme  a zpracovali nejdůležitější informace a body, které budou souviset s vývozem a dovozem zboží z/do Velké Británie.

DPH

Po skončení přechodného období se na GB již nebude vztahovat společný systém daně z přidané hodnoty. Tato skutečnost znamená, že na dodávky a pohyby zboží mezi EU a GB se budou vztahovat pravidla pro DPH pro dovoz a vývoz podle celních předpisů a nikoli režim dodání a pořízení zboží uvnitř Unie (Intrastat a přechýlení daňové povinnosti). Správcem DPH při dovozu zboží plátcem v ČR bude finanční úřad.

DPH tedy nemusí být odvedena v okamžiku dovozu za podmínky, že bude jako taková uvedena v přiznání k dani plátce.

Pro vývoz obchodního zboží do GB z pohledu DPH bude nezbytné podat vývozní celní prohlášení a zajistit jeho ukončení výstupem z EU jako důkaz pro uplatnění nároku na osvobození od daně při vývozu zboží.

Clo

Skončením přechodného období 31. 12. 2020 bude na zboží z GB nahlíženo jako na zboží z třetí země. EU má s mnoha státy a seskupeními států uzavřeny obchodní dohody, na základě kterých je možné na zboží původem z těchto států uplatnit tzv. preferenční clo (zpravidla 0% sazba cla). Podobná obchodní dohoda se připravuje i mezi EU a GB.

V případě, že tato dohoda nebude po ukončení přechodného období účinná, bude na veškeré zboží dovážené z území GB uplatňováno clo stanovené celním sazebníkem Unie.

Stejně tak to bude ve směru z EU do GB. Zboží dovážené z EU do GB bude zatížené clem podle celního sazebníku GB.

Pohyb zboží

Po skončení přechodného období nebude území GB považováno za celní ani daňové území EU. Tato skutečnost znamená, že pro dovoz a vývoz zboží mezi EU a GB bude muset být podáno celní prohlášení. Pro průjezd zboží přes hranice EU/GB bude nezbytné vystavit tranzitní celní prohlášení.

Vzhledem k očekávaným dopravním omezením na hranici EU/GB doporučujeme využít systém elektronické logistické obálky, který zajistí průjezd zboží (dopravního prostředku) přes hranice bez celních formalit a zdržení.

Původ zboží

V rámci obchodu EU se zeměmi s uzavřenou obchodní dohodou pojednávající o preferenčním partnerství bude na složky pocházející z GB (ve vztahu k materiálu i zpracování) nahlíženo jako na nepůvodní zboží.

V praxi to bude znamenat přehodnocení všech dodavatelských prohlášení, ve kterých se se zbožím GB kalkulovalo jako s původním zbožím EU.

Severní Irsko

Výše uvedené změny se netýkají území Severního Irska po dobu  čtyřletého přechodného období. Severní Irsko bude nadále používat pravidla Unie týkající se toku zboží, tedy i celní kodex Unie.

Na zboží dovážené z území Severního Irska se bude nadále nahlížet jako na zboží statusem EU, tedy bez výběru cla. Stejná pravidla budou platit i opačným směrem.

V případě odeslání či přijetí zboží přes ostatní území GB bude ovšem nezbytné přepravu realizovat na základě tranzitního dokladu T2 pro přepravu zboží statusem Unie.

Zpět na stránky