podmínky pro urychlení projednání zásilek


V Dovozu:

 • Dodat ke kontrole k celnímu úřadu zboží ( zásilku ) pokud má klient statut schváleného příjemce je třeba se řídit rozhodnutím příslušného CÚ.
 • Dodat naší firmě originály celních a průvodních přepravních dokladů použitých v režimu tranzitu (T1, TIR, ATA, faktury, EUR.1, CMR)
 • Dodat doklad o ceně dopravy (CÚ Blansko vyžaduje přímo fakturu za dopravu dle INCOTERMS 2000 – vyčíslení mimounijního úseku, unijního úseku a tuzemského úseku).
 • Zajistit záruku za celní dluh ( CLO + DPH + spotřební daň ) a to buď platbou v hotovosti nebo globální zárukou / buď klient vlastní svoji globální záruku, nebo naší globální záruku na základě smlouvy o nepřímém zastoupení - viz nabídka). Doklad o platbě nebo osvědčení o globální záruce musí být v originále.

Ve vývozu:

 • Dodat naší firmě exportní fakturu a specifikovat ( počet nákladových kusů, např: palety, kartony, svazky, kontejner )
 • Brutto a netto
 • Výstupní celní úřad z EU
 • SPZ vozidla
 • Náklady na dopravu dle INCOTERMS 2000 – zahraniční nebo tuzemský úsek.

V Tranzitu:

 • Dodat veškeré vývozní doklady, fakturu, JSD, CMR, EUR.1
 • Místo vyclení zboží v zahraničí
 • Počet plomb

Kontakt
Zajišťujeme také
Copyright © 2009 Cedeon, Realizace a design : Transoft a.s.