Společnost Cedeon Ing.Milan Jedlička – získala osvědčení AEO


Společnost Cedeon Ing.Milan Jedlička získala osvědčení AEO (Oprávněný hospodářský subjekt, Authorised Economic Operator) ve verzi AEOC - Zjednodušené celní předpisy. Prestižní certifikát přináší výhod vyplývajících zejména ze zjednodušení a urychlení postupů celního řízení.

Osvědčení AEO, nabylo účinnosti 5. září 2011, je udělováno spolehlivým, finančně stabilním a celní problematice znalým hospodářským subjektům. Poskytuje zjednodušení procedur nejen pro certifikované společnosti, ale také pro celní správy v rámci celé EU. „Získané osvědčení AEO nám oproti konkurenci přináší výhodu, znamená méně fyzických kontrol zboží, přednostní celní odbavení a samozřejmě také snížení a zefektivnění administrativy,“

Osvědčení Oprávněný hospodářský subjekt je součástí snahy zvýšit bezpečnost mezinárodního obchodu. Žadatel o osvědčení musí dlouhodobě dodržovat celní požadavky, prokazovat platební schopnost, mít uspokojivý účetní i logistický systém a dodržovat normy v oblasti bezpečnosti a zabezpečení. Držitelem AEO se mohou stát subjekty, na které se v rámci jejich podnikání vztahují celní předpisy a které splňují uvedené podmínky.

Výhody pro zákazníky, kteří využívají služeb držitele AEO:

Zboží přepravované, dovážené či vyvážené držiteli certifikace AEO bude přednostně odbavováno, méně často kontrolováno, a pokud dojde ke kontrole celními orgány, tak bude kontrola velmi rychlá, aby jim a jejich obchodním partnerům nezpůsobila žádné problémy. Naopak zboží ostatních necertifikovaných subjektů bude o to častěji předmětem kontrol. Tyto subjekty tak musí počítat se zdržením a rovněž zdražením vývozních nebo dovozních operací. V horším případě i s nedodržením termínu dodání zboží zákazníkům

Osvědčení AEO je akceptováno ve všech členských státech EU a je vydáváno bez časového omezení platnosti. Kompetentním celním orgánem pro agendu AEO je v ČR výhradně Celní ředitelství České Budějovice

Otevřít osvědčení AEO
Kontakt
Zajišťujeme také
Copyright © 2009 Cedeon, Realizace a design : Transoft a.s.